Regulis KTU 10
Regulis KTU 10
18000,– Kč
Galmet eko SG 25 M
Galmet eko SG 25 M
61728,– Kč
ATTACK PELLET Automatic Plus do 30 kW
ATTACK PELLET Automatic Plus do 30 kW
94500,– Kč

Automatické kotle Solární systémy

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky upravují a vymezují vzájemná právapovinnosti mezi provozovatelem a zákazníkem internetového obchodu automaticke-kotle.g6.cz

Provozovatelem internetového obchodu je v kontaktech
(dále jen Prodávající).

Zákazníkem se rozumí každý návštěvník internetových stránek provozovatele, který prostřednictvím systému internetového obchodu odeslal řádnou objednávku (dále jen Kupující).

Objednací podmínky

Prodávající uskutečňuje nabídku zboží prostřednictvím internetového obchodu na adrese automaticke-kotle.g6.cz Internetový obchod prodávajícího umožňuje kupujícímu zejména prohlížení aktuálně nabízeného zbož a objednání vybraného zboží. Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu. Takto doručená objednávka je prodávajícím považována za platný a závazný návrh kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované objednávkovým formulářem. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím, případně dodáním a převzetím objednaného zboží zákazníkem. Prodávající je ve všech případech oprávněn požádat zákazníka o autorizaci objednávky vhodným způsobem, zpravidla telefonicky nebo e-mailem. Odmítne-li zákazník objednávku autorizovat, je považována za neplatnou. Objednávku může kupující zrušit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že zboží nebylo dosud odesláno. V ostatních případech je prodávající oprávněn požadovat úhradu prokazatelně vzniklých nákladů. Prodávající může objednávku zrušit pouze v případě, kdy zboží se již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena.

Dodací a platební podmínky

Prodávající odešle zboží zákazníkovi zpravidla do 15  pracovních dnů od potvrzení objednávky. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce a to k okamžiku odeslání objednávky zákazníkovi.

K ceně každého kusu zboží se připočítává cena za poštovné a balné dle ceníků České pošty.U zboží které je težší více jak 50kg bude dopravena autodopravou s cenou 8kč/km  nebo je možnost dohody s prodávajícím

Objednané zboží prodávající doručuje prostřednictvím České pošty. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu České pošty. Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři.

Platbu provádí kupující předem odesláním odpovídající částly na bankovní účet prodávajícího. Na základě telefonické dohody je možno za zboží zaslat půl platby předem a půl  na dobírku.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti odebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží.

Shoda s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevuceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Reklamace vadného zboží

Dostane-li kupující nedopatřením vadné nebo jiné než objednané zboží, právo na jeho výměnu níže uvedeným způsobem:

  1. Vadné nebo jiné než objednané zboží, společně s originálem dodacího listu co nejdříve pošle zpět prodávajícímu poštou.
  2. Reklamaci může také vyřídit telefonem, nebo na e-mailem.

Záruka vrácení zboží a peněz

 

Podle zákona č. 367/2000 má kupující právo zakoupené zboží do 14 dnů od převzetí zboží na poště vrátit, a od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Kupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (částka zaplacená za balné a poštovné ve vrácené částce není zahrnuta).

Vrácené zboží kupující doručí poštou nebo osobně na vlastní náklady na adresu prodávajícího. Součástí zásilky musí být kopie dodacího listu (vyúčtování) zásilky.

Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené. Za těchto podmínek prodávající vrátí kupujícímu částku zaplacenou za vrácené zboží v nejkratší možné době od doručení, a to poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně zasláno.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které poskytnete v průběhu využívání internetového obchodu jsou považovány za důvěrné a chráněné dle příslušných předpisů. Provozovatel a prodejci zapojení do systému se zavazují, že tyto údaje neposkytnou třetím osobám.

Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 6. 2013. Aktuální znění podmínek je vždy dostupné na podlahy-sedacky.g6.cz. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí.

Nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů, platných v České republice.